Laatste bijeenkomst van 2017!  
‘Samen opleiden in breder perspectief’

Het Steunpunt Opleidingsscholen organiseert op woensdag 6 december een eindejaarsbijeenkomst waar de effecten van Samen Opleiden in de grotere onderwijscontext centraal staan. Op het programma staan rondetafelgesprekken over de successen, dilemma’s en ontwikkelingen die spelen bij thema’s zoals lerarentekort, kwaliteitszorg en regionale samenwerking. Ook lanceren we een nieuwe publicatie waarin deze thema’s worden uitgelicht en geïllustreerd door voorbeelden uit de onderwijspraktijk in PO en VO.

Videoreeks: Wie werken er samen in een opleidingsschool?

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Wie er precies samenwerken? Dat ziet u in deze videoreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen VO.

Deel 2: Astrid Buijs, rector op het Fioretti College in Lisse

Deel 4: Willem Poppe, onderzoekscoördinator bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool

Deel 5: Esther Hokken en Baukje Marye van Seggeren, instituutsopleider en schoolopleider bij de Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model

Reflectietool samenwerking

Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

Naar de reflectietool

Opleidingsschool van de maand

De Stedendriehoek

De Stedendriehoek is een partnerschap van 50 scholen en de pabo van Saxion Deventer. 

We zijn er trots op dat elke opleidingsschool een leerteam heeft waarin leerkrachten, pabodocent en studenten onderzoek doen naar een onderwijssituatie die men wenst te verbeteren met verantwoorde en gedegen interventie.

Bekijk de profielpagina

Nieuws

Subsidie voor regionale werving en begeleiding zij-instromers

18 oktober 2017

Schoolbesturen kunnen vanaf nu gezamenlijk in hun regio een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO voor het opzetten van een […]

Meer lezen »

Werkbijeenkomst 14 november: ‘Passend onderwijs en de opleidingsschool’ (PO/VO)

10 oktober 2017

Hoe kan de wisselwerking tussen scholen en lerarenopleiding binnen Samen Opleiden de expertise en competenties van (aankomend) leraren op dit […]

Meer lezen »