Sneak Preview ‘Samen opleiden in breder perspectief’

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het boek ‘Samen opleiden in breder perspectief’. Een boek waarin samen opleiden in een bredere onderwijscontext wordt geplaatst. Over elk van de in totaal 6 thema’s komen een expert, een school of opleider uit het vo en een school of opleider uit het po aan het woord. Zij leggen de vinger op herkenbare dilemma’s van het samen opleiden en komen met verrassende en creatieve oplossingen. Nieuwsgierig? Bekijk de Sneak Preview!

Videoreeks: Wie werken er samen in een opleidingsschool?

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Wie er precies samenwerken? Dat ziet u in deze videoreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen VO.

NIEUW Deel 8: Samen Opleiden in beeld PO

Deel 6: Renate Buls, startend docent op het Dr. Nassau College ISK in Assen

Deel 7: Chris Kroeze, Lerarenopleider en Onderzoeker bij de HAN

Reflectietool samenwerking

Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

Naar de reflectietool

Opleidingsschool van de maand

Academische Opleidingsschool ROSRijnland

Typerend voor de samenwerking binnen ROSRijnland zijn de korte lijnen tussen scholen onderling en de opleidingen. Ondanks de omvang van de organisatie en de regionale spreiding, kent men elkaar en weet men elkaar te vinden.  Het frequente, gestructureerd overleg binnen de opleidingsschool draagt in belangrijke mate bij aan de instandhouding van de goede contacten.

Bekijk de profielpagina

Nieuws

Nieuwe video Samen Opleiden in beeld PO

14 december 2017

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Hoe wordt […]

Meer lezen »

Pilot – leerwerktaak adolescentiepsychologie in de context van de school

13 december 2017

Bij de Hogeschool Rotterdam zijn een aantal opleidingsonderdelen geoormerkt als onderdeel van de 40% van het curriculum dat in de […]

Meer lezen »