Kwaliteitsreeks: kennis en expertise uit het veld 

Het Steunpunt Opleidingsscholen brengt de Kwaliteitsreeks uit: een serie katernen van experts uit het werkveld over verschillende relevante thema’s voor opleidingsscholen. Deze katernen hebben als doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Videoreeks: Wie werken er samen in een opleidingsschool?

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Wie er precies samenwerken? Dat ziet u in deze videoreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen VO.

Deel 1: Maud Koenen, startend leraar op het Notre Dame Des Anges in Ubbergen

Deel 2: Astrid Buijs, rector op het Fioretti College in Lisse

Deel 3: Maria van Loon, werkplekbegeleider op de Wolfert van Borselen scholengroep in Rotterdam

Reflectietool samenwerking

Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

Naar de reflectietool

Opleidingsschool van de maand

Opleidingsschool mijnplein-KPZ

Het partnerschap mijnplein-KPZ zet écht in op versterking samenwerking tussen de Katholieke PABO Zwolle (KPZ)  en het werkveld van mijnplein en SKO. Korte lijnen, stageleergroepen, veel scholing, goede planning en concrete resultaten kenmerken deze samenwerking.

Bekijk de profielpagina

Nieuws

4 juli: Bijeenkomst ‘De Masterambitie in het VO als instrument voor het versterken van het leiderschap van leraren’

29 mei 2017

In deze bijeenkomst staan we stil bij de vraag hoe masteropleidingen een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van professionele […]

Meer lezen »

Twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het voortgezet onderwijs van start

22 mei 2017

Twee samenwerkingsverbanden van vo-scholen, hogescholen en universiteiten gaan een pilot uitvoeren voor schoolontwikkeling door praktijkgericht onderzoek in de vorm van […]

Meer lezen »