Inhoud weergeven van:
AllesPOVO

Agenda

Activiteiten steunpunt

7 november 2017

Bijeenkomst ‘De leraar als leider’ (VO)

Tijdens de bijeenkomst ‘De leraar als leider’ staan we samen met Marco Snoek – lector Leren & Innoveren aan het Kenniscentrum Onderwijs & Opvoeding van de HvA – stil bij de vraag hoe masteropleidingen een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van professionele ruimte en het handelingsvermogen van leraren als ‘change agent’ of ‘teacher leader’. Meer lezen

8 november 2017

Themabijeenkomst ‘Bestuurlijke betrokkenheid en onderzoekscultuur’ (PO)

U maakt tijdens deze  bijeenkomst kennis met twee scans voor Partnerschappen van opleidingsscholen PO. De eerste scan gaat over bestuurlijke betrokkenheid en de tweede scan over het stimuleren van een onderzoekende en lerende cultuur. Deze scans zijn ontwikkeld binnen de opleidingsschool POS (Den Bosch, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Venlo) en verder doorontwikkeld en beschikbaar gesteld aan het Steunpunt Opleidingsscholen. Tijdens de bijeenkomst komen de  aanpak, ervaringen en resultaten aan de orde. Meer lezen

8 november 2017

Bijeenkomst ‘Kostenstructuur en intensiteit van opleidingsscholen’ (PO/VO/MBO)

Het afgelopen schooljaar heeft ecbo in samenwerking met Ecorys onderzoek uitgevoerd naar de wijze van financieren van opleidingsscholen. Tijdens een bijeenkomst op 8 november lichten de onderzoekers de uitkomsten van het onderzoek toe. Deelnemers gaan tijdens interactieve sessies het gesprek aan met de onderzoekers om samen de verkregen data verder te duiden. De bevindingen krijgen een plek in het definitieve eindrapport. Meer lezen

14 november 2017

Werkbijeenkomst ‘Passend onderwijs en de opleidingsschool’ (PO/VO)

Tijdens deze werkbijeenkomst voor scholen uit het primair en voortgezet onderwijs zijn de centrale vragen: Op welke manier is het gezamenlijk curriculum om aankomend leraren voor te bereiden op Passend Onderwijs op orde? Hoe kan de wisselwerking tussen scholen en lerarenopleiding de expertise en competenties van (aankomend) leraren op deze thema’s duurzaam versterken? Een werkbijeenkomst waar praktijkvoorbeelden van passend onderwijs in de Opleidingsschool aan bod komen, instrumenten worden gedeeld en u in gesprek gaat met collega’s over successen en dilemma’s. Meer lezen

6 december 2017

Laatste bijeenkomst van 2017!  ‘Samen opleiden in breder perspectief’

Het Steunpunt Opleidingsscholen organiseert op woensdag 6 december een eindejaarsbijeenkomst waar de effecten van Samen Opleiden in de grotere onderwijscontext centraal staan. Op het programma staan rondetafelgesprekken over de successen, dilemma’s en ontwikkelingen die spelen bij thema’s zoals lerarentekort, kwaliteitszorg en regionale samenwerking. Ook lanceren we een nieuwe publicatie waarin deze thema’s worden uitgelicht en geïllustreerd door voorbeelden uit de onderwijspraktijk in PO en VO. Lees meer

Activiteiten andere partijen