Inrichting, organisatie & financiën

In opleidingsscholen werken scholen, besturen en lerarenopleidingen samen bij het opleiden van nieuwe leraren. Het is hierbij van belang om de organisatie en de begeleidings- en beoordelingsstructuur goed in te richten. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een en ander worden vastgelegd in bijvoorbeeld opleidingsplannen, begeleidingsmodellen, profielbeschrijvingen et cetera. Verder is een duidelijke financiële kaderstelling van belang voor een goede inzet, verantwoording en financiële transparantie tussen de partners.

Kwaliteitsreeks | VSLS - Samenwerking op inhoudelijke thema's | Samenwerking algemeen

Bestuurlijke betrokkenheid versterken

Besturen spelen een belangrijke rol bij het opleiden in de school. De mate waarin besturen verantwoordelijkheid nemen, verschilt sterk. Dit katern, geschreven door Anje Ros en Brigit van Rossum, presenteert een instrument voor samenwerkingsverbanden Opleiden in de school om met de participerende besturen het gesprek aan te gaan over de vraag wie welke rol op welke domeinen vervult. Zowel stuurgroepen van samenwerkingsverbanden als individuele besturen die meer zicht willen krijgen op hun positie in het samenwerkingsverband, kunnen dit instrument gebruiken.

Praktijkvoorbeelden

Basisdocument Opleidingsschool Zwolle

Het basisdocument beschrijft de beginselen rondom het ontstaan, de visie, de betekenis, de inrichting en de doelstellingen van de Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ) Daarnaast zijn hierin afspraken vastgelegd.

Publicaties & Links

Dialoog: Perspectief op een bestendige samenwerking bij OIDS

Wat willen we met de opleidingsschool? Beperkt de samenwerking van de lerarenopleiding en scholen zich tot de praktijkcomponent van de opleiding? Of moet het een breed, doorlopend samenwerkingsverband worden rondom de professionalisering van de docent in iedere fase van zijn loopbaan? Aan de hand van deze vragen proberen Jos Hulsker en Ton Roelofs zicht te krijgen op het doel en de inrichting van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen.

Publicaties & Links

Kennisportal NRO

De kennisportal onderwijs van het NRO geeft toegang tot diverse verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk, waaronder materiaal over Opleiden in de School. De partners in de portal hebben met elkaar gemeen dat ze relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs ontsluiten voor docenten en andere belangstellenden.

Publicaties & Links

Onderzoek Opleiden in de school (NVAO/OCW)

Op vraag van de minister van OCW voerden de inspectie en NVAO een gezamenlijk onderzoek uit naar de kwaliteitsborging van opleiden in de school.

Publicaties & Links

De toren van Babel. Taken en termen bij opleiden in school.

Artikel in VELON (2009) van Rudi Liebrand, Instituut voor Leraar en School, HAN, Nijmegen

Publicaties & Links

Landelijke criteria Opleiden in de School

Resultaten dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische opleidingsschool. Van: Ministerie van OCW, onderzoek uitgevoerd door KPMG/CINOP.

Publicaties & Links

Partnerschappen in verandering. Ervaringen uit de dieptepilot opleiden in de school 2005-2009

Van: Ministerie van OCW

Publicaties & Links

How the world’s most improved school systems keep getting better

McKinsey analyzed 20 systems from around the world, all with improving but differing levels of performance, examining how each has achieved significant, sustained, and widespread gains in student outcomes, as measured by international and national assessments.

Publicaties & Links

Opleiden in de school: Reflecties naar aanleiding van de NVAO-beoordeling.

Van: Velon (2011)

Pagina 1 van 41234