Inhoud weergeven van:
AllesPOVO

Nieuws

Subsidie voor regionale werving en begeleiding zij-instromers

18 oktober 2017

Schoolbesturen kunnen vanaf nu gezamenlijk in hun regio een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO voor het opzetten van een […]

Meer lezen »

Werkbijeenkomst 14 november: ‘Passend onderwijs en de opleidingsschool’ (PO/VO)

10 oktober 2017

Hoe kan de wisselwerking tussen scholen en lerarenopleiding binnen Samen Opleiden de expertise en competenties van (aankomend) leraren op dit […]

Meer lezen »

Integrale benadering passend onderwijs gewenst op lerarenopleidingen

9 oktober 2017

Interview Marlies Peters – Steunpunt Passend Onderwijs VO Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn hard aan de slag […]

Meer lezen »

Laatste bijeenkomst van 2017!  ‘Samen opleiden in breder perspectief’

2 oktober 2017

 ‘Samen opleiden in breder perspectief’ Het Steunpunt Opleidingsscholen organiseert op woensdag 6 december een eindejaarsbijeenkomst waar de effecten van Samen […]

Meer lezen »

Opgave studentenaantallen vóór 1 oktober

27 september 2017

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar vóór […]

Meer lezen »

Wie wil vandaag meewerken aan het onderwijs van morgen?

20 september 2017

Leraren, schoolleiders, scholen… Doe mee! Vanaf vandaag kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en […]

Meer lezen »

8 november: Bijeenkomst ‘Kostenstructuur en intensiteit van opleidingsscholen’ (PO/VO/MBO)

15 september 2017

Het afgelopen schooljaar heeft ecbo in samenwerking met Ecorys onderzoek uitgevoerd naar de wijze van financieren van opleidingsscholen. Tijdens een […]

Meer lezen »

Opleiden van leraren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

12 september 2017

Besturen voelen zich verantwoordelijk voor het opleiden van (aanstaande) leraren maar slechts een deel is op bestuurlijk niveau betrokken bij […]

Meer lezen »

13 oktober: Themabijeenkomst ‘Versterking beroepsonderwijs en de opleidingsschool’ (VO/MBO)

Hoe kunnen we het opleiden van leraren voor het beroepsonderwijs versterken in de opleidingsscholen? Dat is het centrale thema van […]

Meer lezen »

Meedenken over ontwikkelpaden voor leraren

6 september 2017

Het ministerie van OCW organiseert met de VO-raad en de vakbonden twee sessies voor experts, bestuurders en leraren over ontwikkelpaden […]

Meer lezen »

21 september: Themabijeenkomst ‘Samen opleiden en vakdidactiek’ (VO)

21 augustus 2017

Versterking van vakdidactiek is een van de aandachtspunten bij het opleiden van leraren. Tijdens deze bijeenkomst focussen we op vakdidactiek […]

Meer lezen »
Pagina 1 van 1612345...10...Minst recente »