13 februari 2018

Subsidie Opleidingsschool in jaarverslaggeving onderwijs

Aspirant-opleidingsscholen en erkende opleidingsscholen leggen jaarlijks verantwoording af over de subsidie die zij van OCW ontvangen. De penvoerder van het partnerschap neemt het ontvangen subsidiebedrag op in Model G1 van de jaarverslaggeving. Daarin wordt ook aangegeven of de activiteiten waarvoor de subsidie is bedoeld zijn uitgevoerd. Het gaat om hetzelfde jaarverslag waarin alle inkomsten en uitgaven van de school of instelling staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in artikel 16 van de regeling. Ook weten de financiële afdeling binnen een school en de accountants er meer van.

25 april: Werkconferentie Zij-instroom I PO

20 februari 2018

Er zit een aanzienlijk potentieel onder werkenden die op dit moment geen leraar in het primair onderwijs of leraar in […]

Meer lezen »

Download of bestel het boek ‘Samen opleiden in breder perspectief’

15 februari 2018

Welke gevolgen heeft krimp voor het samen opleiden in een regio? Hoe kunnen samenwerkende opleidingen en scholen bijdragen aan schoolontwikkeling? […]

Meer lezen »